32. Czy warto być optymistą i jak można to zmienić?

32. Czy warto być optymistą i jak można to zmienić?