Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

1. Stworzenie Wszechświata a nauka

 • WPROWADZENIE - ewolucja czy stworzenie?

  21 MAR 2019 · Ogólne wprowadzenie do cyklu konferencji EWOLUCJA a STWORZENIE. Proste wyjaśnienie dwóch kluczowych pojęć: EWOLUCJA i STWORZENIE.
  8m 40s
 • Część 1 - Stworzenie według Biblii

  4 MAY 2019 · Egzegeza i teologia biblijna opisu stworzenia świata z Księgi Rodzaju (Rdz 1,1-2,4a).
  37m 41s
 • Część 2 - Ewolucjonizm w fizyce i kosmologii

  11 MAY 2019 · W wykładzie omówiono obecną w fizyce i kosmologii ideę ewolucjonizmu na przykładzie Ogólnej Teorii Względności oraz Standardowego Modelu Kosmologicznego.
  52m 33s
 • Część 3 - Ewolucjonizm w biologii

  18 MAY 2019 · Dr Joanna Holdys omawia ewolucjonizm w oparciu o syntetyczną teorię ewolucji.
  39m 58s
 • Część 4 - Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

  25 MAY 2019 · Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu "naukowego", inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk.
  44m 3s
 • ZAKOŃCZENIE - Kreacjonizm ewolucyjny a kreacjonizm naiwny

  31 MAY 2019 · Podsumowanie konferencji na przykładzie 4 relacji zachodzących pomiędzy nauką a religią (konflikt, niezależność, dialog i integracja) oraz zaklasyfikowanie 2 głównych stanowisk w tej sprawie (kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu ewolucyjnego) do którejś z tych 4 relacji.
  14m 26s
 • Więcej podcastów na stronie www.nauka-religia.pl

  5 JUN 2021 · Więcej podcastów poruszających tematykę związaną z relacjami nauka-religia znaleźć można na stronie www.nauka-religia.pl
  33s
I konferencja popularnonaukowa z cyklu EWOLUCJA a STWORZENIE pod tytułem "Stworzenie Wszechświata a nauka"
Information
Author Sławomir Leciejewski
Categories Religion & Spirituality
Website -
Email -

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search