00:00
14:26
Podsumowanie konferencji na przykładzie 4 relacji zachodzących pomiędzy nauką a religią (konflikt, niezależność, dialog i integracja) oraz zaklasyfikowanie 2 głównych stanowisk w tej sprawie (kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu ewolucyjnego) do którejś z tych 4 relacji.
Podsumowanie konferencji na przykładzie 4 relacji zachodzących pomiędzy nauką a religią (konflikt, niezależność, dialog i integracja) oraz zaklasyfikowanie 2 głównych stanowisk w tej sprawie (kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu ewolucyjnego) do którejś z tych 4 relacji. read more read less

4 years ago #fides, #nauka, #ratio, #religa