Sławomir Leciejewski

Sławomir Leciejewski

prof. UAM dr hab. Sławomir Leciejewski - filozof, fizyk i teolog, Kierownik Zakładu Filozofii Nauki i Techniki, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Podcasts

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Podcast Cover

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search