00:00
44:03
Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu "naukowego", inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk.
Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu "naukowego", inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk. read more read less

4 years ago #ewolucja, #ewolucjonizm, #id, #kreacjinizm, #stworzenie