36. Jens Grane og det pyroklastiske flow (III)

36. Jens Grane og det pyroklastiske flow (III)