Część 4 - Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

Explicit Część 4 - Spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem

1 0 about 1 year ago
Omówiony został spór ewolucjonizmu z kreacjonizmem na przykładzie 4 stanowisk kreacjonistycznych: kreacjonizmu naiwnego, kreacjonizmu "naukowego", inteligentnego projektu oraz kreacjonizmu ewolucyjnego. Przedstawiono stosunek tych 4 stanowisk kreacjonistycznych do współczesnej nauki, tzn. spróbowano odpowiedzieć na pytanie, które z tych stanowisk nie kwestionuje ewolucjonizmu a które stanowiska deprecjonują ustalenia współczesnych nauk.

Find us on Facebook

Help