Sławomir Leciejewski

Sławomir Leciejewski

Podcasts

0. EWOLUCJA a STWORZENIE - zapowiedź
1. Stworzenie Wszechświata a nauka
2. Stworzenie człowieka a nauka
3. Historia zbawienia a hist. naturalna
4. Biblijny POTOP a nauka
5. Problem zła a nauka
6. Cuda a nauka
Filozofia INFORMATYKI
Spór NAUKA-RELIGIA (wykład)