PDS041 Ślub (czasownik "brać" z prefiksami) [B1.2]

PDS041 Ślub (czasownik "brać" z prefiksami) [B1.2]