11 - Czy Twoje przekonania Cię wspierają?

11 - Czy Twoje przekonania Cię wspierają?