Settings
Light Theme
Dark Theme
Podcast Cover

Zbiorniki pełne rozwiązań

 • Odcinek 7: Jaki wpływ na przebieg inwestycji przemysłowej ma etap koncepcji?

  22 JUN 2021 · Współpraca biura projektowego z klientem końcowym pod kątem opracowania koncepcji dla inwestycji, której zadaniem jest realizacja konkretnych potrzeb / celów swojego klienta niesie za sobą wiele korzyści. Jako producent zbiorników i dostawca rozwiązań dla przemysłu często bierzemy udział w takiej kooperacji i nasze doświadczenie pokazuje, że tak ważny etap jakim jest koncepcja inwestycji przemysłowej, jest często pomijany. Głównym powodem jest w większości przypadków poszukiwanie oszczędności, co może nieść za sobą poważne konsekwencje. Należy mieć jednak na uwadze, że te oszczędności są często pozorne, a Ty jako Inwestor dzięki współpracy z biurem projektowym już we wczesnej fazie projektu możesz więcej zyskać niż stracić. W ramach siódmego odcinka podcastu „Zbiorniki pełne rozwiązań – sztuka projektowania i bezpiecznej eksploatacji” zaaranżowaliśmy spotkanie dwóch project managerów – Piotra Daszkowskiego z Amargo oraz Wojciecha Brewczaka reprezentującego zaprzyjaźnione biuro projektowe VTU Engineering Polska. Rozmowa jest pokłosiem doświadczenia przy zrealizowanych dotąd projektach oraz obserwacji wynikających z codziennych rozmów z klientami czy odbytych wizji lokalnych. Piotr i Wojciech pokazują, jak ważny w inwestycjach przemysłowych jest etap koncepcji oraz jak powinna – modelowo – przebiegać współpraca z biurem projektowym już od momentu określenia potrzeb do realizacji.
  19m 59s
 • Odcinek 6: Kiedy zbiornik podlega pod dozór UDT?

  21 APR 2021 · Czy zdarzają się przypadki, w których nie masz pewności, czy dany zbiornik bezciśnieniowy podlega pod Urząd Dozoru Technicznego? Domyślam się, że tak i doskonale rozumiem, że może być to nie lada wyzwanie. Jako przykład podam jedno z przedsiębiorstw, któremu klient zasugerował, by medium (w tym przypadku był to stężony ług sodowy) było dostarczane cysterną i przechowywane w zbiorniku zewnętrznym, a nie jak dotąd – w pojemnikach IBC. W związku z tym firma rozważała zmianę sposobu magazynowania na jeden duży zbiornik, ale nie bardzo wiedziała jak podejść do tematu od strony wymogów prawnych, projektu, specyfiki konstrukcji oraz wyposażenia oraz przebiegu całej procedury dozorowej. Jeśli chcesz zgłębić zagadnienia związane ze zbiornikami chemoodpornymi, w tym zbiornikami dozorowymi, parametrami, które mają kluczowy wpływ na projektowanie i wykonanie zbiornika na substancje żrące, trujące i niebezpieczne, ich żywotności czy też korzyściami i ograniczeniami poszczególnych technologii wykonania zbiornika, zapraszam Cię do wzięcia udziału w naszym szkoleniu. Dedykujemy je przede wszystkim projektantom instalacji przemysłowych, w których zastosowanie znajdują zbiorniki magazynowe lub procesowe, technologom, a także przedstawicielom działów technicznych, UR czy inwestycyjnych. Szczegóły: https://www.amargo.pl/akademia-taed/szkolenia/szkolenie-dla-projektantow-zbiornikow-chemoodpornych/
  24m 14s
 • Odcinek 5: Żywotność zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizja z inspektorem UDT oraz warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji

  8 FEB 2021 · Zapraszamy do wysłuchania odcinka, w którym poruszamy zagadnienia związane z żywotnością zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizją z udziałem inspektora UDT oraz warunkami dopuszczenia zbiornika do dalszej długoletniej, bezpiecznej eksploatacji. ▪ jakie czynniki mają wpływ na żywotność zbiorników, ▪ jak określa się żywotność zbiornika, ▪ dlaczego przy wyborze zbiornika nie warto sugerować się tylko ceną, jakie są rodzaje badań zbiorników dozorowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego, ▪ jak rzetelnie ocenić możliwość wydłużenia czasu eksploatacji zbiornika – nowa metoda oceny stanu technicznego materiałów w celu dopuszczenia zbiornika do dalszej bezpiecznej eksploatacji jako wsparcie Klientów i Inspektorów w narzędziach do badań bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych. Uzupełnienie do nagrania 1) Laboratoria W przypadku laboratoriów funkcjonuje następująca terminologia: - laboratorium własne wytwórcy (uznane przez Oddział UDT uprawniający zakład), - laboratorium uznane przez UDT. Działają na rynku także laboratoria akredytowane przez PCA, które nie posiadają uznania UDT (np. laboratoria na Politechnikach). 2) Próbki do badań W przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są trzy rozwiązania: - płyta materiału przyspawana do dna dolnego, - teownik lub inny kształtownik przyspawany do dna dolnego, - płyta zamontowana luźno w króćcach zbiorników. Próbki do badań można pobrać w postaci: - wióra ze spoin lub z płyty materiału, - wycinków z płyty materiału.
  34m 57s
 • Odcinek 4: Prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki od strony praktycznej - rozmowa z Agnieszką Dembińską (Demag Consulting)

  13 NOV 2020 · Z Agnieszką Dembińską (DEMAG Consulting), z którą nagrywaliśmy wspólnie pierwszy odcinek, rozmawiamy na temat praktycznego podejścia pod kątem urządzeń chroniących zdrowie i życie personelu, który podczas swojej pracy ma kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi, niebezpiecznymi czy też z wysoką temperaturą, jakimi są prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki. Ten podcast dedykujemy osobom związanym z branżą przemysłową, m.in.: projektantom obiektów i instalacji przemysłowych, służbom BHP, służbom utrzymania ruchu, pracownikom działów technicznych, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo personelu i dostosowanie obiektów przemysłowych do obowiązujących przepisów prawnych. https://www.amargo.pl/podcast-odcinek-4-prysznice-bezpieczenstwa-i-oczomyjki-od-strony-praktycznej/
  40m 21s
 • Odcinek 3: Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych? Część 2.

  3 NOV 2020 · Zapraszamy do kontynuacji ostatniego odcinka – dla przypomnienia Szczepan Gorbacz opowiada o tym, na co zwrócić uwagę przy projektowaniu zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych. W trzecim odcinku dowiesz się o: ▪ ilości króćców zbiornika oraz ich rozlokowaniu, ▪ statyce i doborze grubości ścianek zbiornika, ▪ rozmieszczeniu i typach włazów, ▪ systemach sterujących pracą zbiornika, ▪ eliminacji naprężeń z instalacji i przyłączy, ▪ układzie mieszadeł. Transkrypcja w .pdf oraz opis do odcinka: https://www.amargo.pl/podcast-odcinek-3-na-co-zwrocic-uwage-przy-projektowaniu-zbiornikow-do-magazynowania-materialow-niebezpiecznych-czesc-2/
  27m 22s
 • Odcinek 2: Na co zwrócić uwagę przy projektowaniu zbiorników do magazynowania materiałów niebezpiecznych? Część 1.

  20 OCT 2020 · W dzisiejszym i kolejnym odcinku mówię o ważnych aspektach związanych z projektowaniem zbiorników na materiały niebezpieczne z punktu widzenia producenta. Tak, jak wspominałem w pierwszej rozmowie naszego podcastu, w Amargo często dostajemy zapytania na zbiorniki chemoodporne, które posiadają już gotowy projekt i w oparciu o które można by w zasadzie od razu rozpocząć realizację. Niestety zdarza się, że projekty posiadają błędne założenia lub nie obejmują pewnych kwestii, dlatego do każdego tematu zawsze podchodzimy wnikliwie – by żaden szczegół, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo nie umknął naszej uwadze. ▪ Jak dobrać tworzywo z którego ma zostać wykonany zbiornik na materiały żrące, trujące, niebezpieczne? ▪ Od czego zależy odporność chemiczna tworzywa i na co wpływa? ▪ Jakie znaczenie ma dokładne określenie temperatury magazynowanej substancji, jak i temperatury otoczenia? ▪ Na co wpływają warunki posadowienia zbiornika? ▪ Po co nam znajomość warunków przebiegu procesów napełniania / opróżniania zbiornika? Transkrypcja w .pdf oraz opis do odcinka: https://www.amargo.pl/podcast-2-na-co-zwrocic-uwage-przy-projektowaniu-zbiornikow-do-magazynowania-materialow-niebezpiecznych/
  34m 41s
 • Odcinek 1: Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – co zrobić, aby teoria i praktyka szły ze sobą w parze?

  20 OCT 2020 · Magazynowanie materiałów niebezpiecznych w zakładach przemysłowych jest bardzo odpowiedzialnym zadaniem, do którego należy podejść z niezwykłą ostrożnością. Doświadczenie pokazuje, że mimo uchwalonych norm i rozporządzeń, próba połączenia praktyki z teorią może stać się nie lada wyzwaniem. Mierzą się z nim przede wszystkim projektanci instalacji chemoodpornych, ale także ich użytkownicy. Co zatem można zrobić, by szły one ze sobą w parze? Zapraszam do rozmowy z Agnieszką Dembińską z DEMAG Consulting. ▪ Jak pogodzić magazynowanie materiałów niebezpiecznych zarówno z normami, jak i zgodnie ze sztuką inżynierską? ▪ Jak zaplanować wszystko tak, by nie popełnić błędów, zoptymalizować koszty, a jednocześnie zapewnić niezawodność działania całego systemu magazynowania? ▪ Jakie niedociągnięcia pojawiają się w projektach zbiorników magazynowych? ▪ Co zrobić, by podczas auditu nie zostać zaskoczonym, że coś nie jest tak jak powinno? Transkrypcja w .pdf oraz opis do odcinka: https://www.amargo.pl/podcast-1-magazynowanie-materialow-niebezpiecznych-teoria-i-praktyka/
  29m 14s

Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczne magazynowanie chemikaliów lub wody. To dlatego stworzyliśmy podcast „Zbiorniki pełne...

show more
Jesteśmy praktykami, a naszym nadrzędnym celem jest dzielenie się wiedzą i inspiracja do wdrażania najlepszych rozwiązań mających wpływ na bezpieczne magazynowanie chemikaliów lub wody. To dlatego stworzyliśmy podcast „Zbiorniki pełne rozwiązań – sztuka projektowania i bezpiecznej eksploatacji”. Dzięki naszemu doświadczeniu pomagamy unikać błędów i niedociągnięć, które czasem się zdarzają i mogą mieć trudne do przewidzenia skutki. Doskonale wiemy, że właściwy projekt wpływa zarówno na przebieg prac inwestycyjnych, jak i pracę późniejszego użytkownika instalacji. Dlatego zależy nam na tym, by inwestycje mogły być realizowane sprawnie, w zgodzie z obowiązującymi normami i przy uwzględnieniu najważniejszych aspektów technicznych.
show less
Contacts
Information

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search