Settings
Light Theme
Dark Theme

Odcinek 5: Żywotność zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizja z inspektorem UDT oraz warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji

Odcinek 5: Żywotność zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizja z inspektorem UDT oraz warunki dopuszczenia do dalszej eksploatacji
Feb 8, 2021 · 34m 57s

Zapraszamy do wysłuchania odcinka, w którym poruszamy zagadnienia związane z żywotnością zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizją z udziałem inspektora UDT oraz warunkami dopuszczenia zbiornika do dalszej długoletniej, bezpiecznej eksploatacji....

show more
Zapraszamy do wysłuchania odcinka, w którym poruszamy zagadnienia związane z żywotnością zbiorników dozorowych z tworzyw sztucznych, rewizją z udziałem inspektora UDT oraz warunkami dopuszczenia zbiornika do dalszej długoletniej, bezpiecznej eksploatacji.

▪ jakie czynniki mają wpływ na żywotność zbiorników,
▪ jak określa się żywotność zbiornika,
▪ dlaczego przy wyborze zbiornika nie warto sugerować się tylko ceną,
jakie są rodzaje badań zbiorników dozorowych wykonywanych przez Urząd Dozoru Technicznego,
▪ jak rzetelnie ocenić możliwość wydłużenia czasu eksploatacji zbiornika – nowa metoda oceny stanu technicznego materiałów w celu dopuszczenia zbiornika do dalszej bezpiecznej eksploatacji jako wsparcie Klientów i Inspektorów w narzędziach do badań bezpieczeństwa konstrukcji zbiorników chemoodpornych.

Uzupełnienie do nagrania

1) Laboratoria

W przypadku laboratoriów funkcjonuje następująca terminologia:
- laboratorium własne wytwórcy (uznane przez Oddział UDT uprawniający zakład),
- laboratorium uznane przez UDT.

Działają na rynku także laboratoria akredytowane przez PCA, które nie posiadają uznania UDT (np. laboratoria na Politechnikach).

2) Próbki do badań

W przypadku montowanych w zbiornikach elementów próbnych stosowane są trzy rozwiązania:
- płyta materiału przyspawana do dna dolnego,
- teownik lub inny kształtownik przyspawany do dna dolnego,
- płyta zamontowana luźno w króćcach zbiorników.

Próbki do badań można pobrać w postaci:
- wióra ze spoin lub z płyty materiału,
- wycinków z płyty materiału.
show less
Information
Author Szczepan Gorbacz
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search