Settings
Light Theme
Dark Theme

#9 Marzena Rudnicka / Silver Generation, czyli pokolenie 55+ na rynku pracy

#9 Marzena Rudnicka / Silver Generation, czyli pokolenie 55+ na rynku pracy
Mar 31, 2022 · 44m 55s

Czas zburzyć stereotypowe postrzeganie pokolenia 55+ i postawić na różnorodność wiekową kandydatów i budowanie wielopokoleniowych zespołów. W pokoleniu silver generation tkwi ogromna siła, która w sposób zupełnie nieuzasadniony jest pomijana...

show more
Czas zburzyć stereotypowe postrzeganie pokolenia 55+ i postawić na różnorodność wiekową kandydatów i budowanie wielopokoleniowych zespołów. W pokoleniu silver generation tkwi ogromna siła, która w sposób zupełnie nieuzasadniony jest pomijana i niewykorzystywana. I to wszystko dzieje się w na rynku cierpiącym na niedobór talentów, których za 2-3 lata zabraknie w Polsce w liczbie 1,5 miliona.

„Rynek pracy powinien włączać, zachęcać i widzieć pracowników dojrzałych, a z drugiej strony osoby dojrzałe powinny zacząć o siebie bardziej walczyć. Pytanie jak te dwa bieguny ze sobą spotkać, aby sytuacja się polepszyła? Oczywiście można mieć nadzieję, że demograficzna ręka wymusi na rynku pracy taką zmianę, że struktura wiekowa zatrudnionych osób, będzie inna niż dziś. Aczkolwiek spodziewałam się, że nastąpi to już na przestrzeni 2-3 ostatnich lat, a tych zmian jak nie było tak nie ma.” mówi Marzena Rudnicka, założycielka i prezeska Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Pokolenie 55+ liczy obecnie prawie 12 milionów Polaków.

Zapraszam na bardzo ważną rozmowę, zarówno dla pracodawców, jak i poszukujących pracy kandydatów z pokolenia 55+.

🕙 0:21 – SILVER GENERATION W POLSCE
📍 czym jest pokolenie silver generation?
📍 poziom wykorzystania potencjału osób powyżej 55 roku życia na rynku pracy,
📍 niedobór talentów na rynku versus dostępność pracowników dojrzałych,
📍 jak starsze i młodsze pokolenia mogą się nawzajem inspirować?

🕙 14:45 – AGEISM NA RYNKU PRACY
📍 czym jest ageism i jak się objawia?
📍 wykluczenie w procesach rekrutacji,
📍 ageism wśród osób młodych,

🕙 24:44 – DIALOG POKOLEŃ SZANSĄ NA ZMIANĘ
📍 czym jest program „Dialog Pokoleń”?
📍 mocne strony Deklaracji Pracodawcy Dialogu Pokoleń,
📍 sprawne zarządzanie różnorodnością wiekową w organizacjach,
📍 jak wspierać aktywację zawodową silver generation?
show less
Information
Author Monika Ciesielska
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search