Settings
Light Theme
Dark Theme

#7 - Hvordan kan jeg hjælpe mit ordblinde barn med lektier?

#7 - Hvordan kan jeg hjælpe mit ordblinde barn med lektier?
Jun 22, 2020 · 44m 17s

I dette afsnit sætter vi fokus på lektielæsning. Programmets gæst er Stine Kristensen, der foruden at være folkeskolelærer, selv er ordblind og har tre ordblinde drenge. Vi taler om lektiemængden,...

show more
I dette afsnit sætter vi fokus på lektielæsning. Programmets gæst er Stine Kristensen, der foruden at være folkeskolelærer, selv er ordblind og har tre ordblinde drenge. Vi taler om lektiemængden, om vaner, om hvordan du kan læse lektier sammen med dit barn på en god måde, og lidt om hvordan du og dit barns lærere kan hjælpe med at tilpasse lektierne til dit ordblinde barn.

Podcasten er produceret for Ordblindeforeningen. Se mere på Ordblindeforeningen.dk
show less
Information
Author Niels Svanborg
Website -
Tags

Looks like you don't have any active episode

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Current

Looks like you don't have any episodes in your queue

Browse Spreaker Catalogue to discover great new content

Next Up

Episode Cover Episode Cover

It's so quiet here...

Time to discover new episodes!

Discover
Your Library
Search