00:00
25:14
"RELIGIJNY wymiar kosmologii" w ramach konferencji EWOLUCJA a STWORZENIE 8
"RELIGIJNY wymiar kosmologii" w ramach konferencji EWOLUCJA a STWORZENIE 8 read more read less

about 1 year ago #kosmologia, #nauka, #religia, #teologia