ZWL 028: Samoświadomość- niezbędne narzędzie lidera.

ZWL 028: Samoświadomość- niezbędne narzędzie lidera.