Επεισόδιο δεύτερο - Τυπική μέρα καραντίνας

Επεισόδιο δεύτερο - Τυπική μέρα καραντίνας