6. Nauka wobec wiary

Explicit 6. Nauka wobec wiary

1 0 about 1 year ago
Omówiono kilkanaście podstawowych stanowisk kreacjonistycznych i ewolucjonistycznych. Pokazano, które z nich próbują spójnie mówić o historii zbawienia i historii naturalnej a które - konfliktują ze sobą te historie.
Zapowiedziano także V i VI edycję konferencji "EWOLUCJA a STWORZENIE"

Find us on Facebook