VI: o zjeździe w Kaniowie

VI: o zjeździe w Kaniowie