Har mænd og kvinder lige adgang til arbejdsmarkedet?

Har mænd og kvinder lige adgang til arbejdsmarkedet?