25: Zyskowna strategia marki dla firmy Maciej Sznitowski

25: Zyskowna strategia marki dla firmy Maciej Sznitowski