28: Czy można być gotowym na bankructwo? Kamil Cebulski

28: Czy można być gotowym na bankructwo? Kamil Cebulski