Getting Things Done, czyli jak robić rzeczy do końca? - Wywiad z Mirkiem Karczmarczykiem

Getting Things Done, czyli jak robić rzeczy do końca? - Wywiad z Mirkiem Karczmarczykiem