PWD#76 - Pretty Well Done, czyli jak? O wartościach i granicach w biznesie

PWD#76 - Pretty Well Done, czyli jak? O wartościach i granicach w biznesie