DBF #60: Inkluzywna komunikacja. Jak mówić i pisać do swoich odbiorców, by włączać, a nie wykluczać? [BIZNES]

DBF #60: Inkluzywna komunikacja. Jak mówić i pisać do swoich odbiorców, by włączać, a nie wykluczać? [BIZNES]