AGILE - Zarządzanie zwinne VS tradycyjne - PLUSY i MINUSY | Adrian Janik

AGILE - Zarządzanie zwinne VS tradycyjne - PLUSY i MINUSY | Adrian Janik