06 - Wydarzenie spustowe - dlaczego mężczyźni biją się na autostradzie? - kryzys emocjonalny

06 - Wydarzenie spustowe - dlaczego mężczyźni biją się na autostradzie? - kryzys emocjonalny