#3 Resultatorienteret Ledelse – og en Fire Dages Arbejdsuge

#3 Resultatorienteret Ledelse – og en Fire Dages Arbejdsuge