Czy mogę zawrzeć umowę o prawa autorskie przez Internet? | Shorts

Czy mogę zawrzeć umowę o prawa autorskie przez Internet? | Shorts