Czy mogę zawrzeć umowę o prawa autorskie przez Internet?

Czy mogę zawrzeć umowę o prawa autorskie przez Internet?