2. Jak pomóc dziecku zaakceptować swoją odmienność?

2. Jak pomóc dziecku zaakceptować swoją odmienność?