Jazz Ferguson, rookie receiver, evaluates his first two games in the NFL

Jazz Ferguson, rookie receiver,  evaluates his first two games in the NFL