12ኛው የኢትዮጰያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አከባበር በደቡብ አፍሪካ

12ኛው የኢትዮጰያ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቀን አከባበር በደቡብ አፍሪካ