15# | Totalne niezadowolenie a monopol na cierpienie

15# | Totalne niezadowolenie a monopol na cierpienie