Dünyada ən çox maaşlı baş direktor kimdir? | Tam vaxtı #140

Dünyada ən çox maaşlı baş direktor kimdir? | Tam vaxtı #140