Sərnişin gediş haqqını ödəmədən avtobusda gedirsə, bunun üçün hansı cərimə nəzərdə tutulub? | Avtocavab #6

Sərnişin gediş haqqını ödəmədən avtobusda gedirsə, bunun üçün hansı cərimə nəzərdə tutulub? | Avtocavab #6