Odc 17. Jak zorganizować i promować swoje warsztaty.

Odc 17. Jak zorganizować i promować swoje warsztaty.