32: Pieniądze, emocje i myśli

32: Pieniądze, emocje i myśli