#11 Klimat. Dlaczego nie interesuje to Twojego sąsiada? / Zbigniew Bohdanowicz, Uniwersytet Warszawski, Klimatyczne ABC

#11 Klimat. Dlaczego nie interesuje to Twojego sąsiada? / Zbigniew Bohdanowicz, Uniwersytet Warszawski, Klimatyczne ABC