#14: Projektlederen som stifinder - at skabe en positiv forandring (Lasse Zäll)

#14: Projektlederen som stifinder - at skabe en positiv forandring (Lasse Zäll)