75: Ocena stabilności ekspresywnej leksemu gówniak - Agnieszka Kucfir

75: Ocena stabilności ekspresywnej leksemu gówniak - Agnieszka Kucfir