#48 - Dominik Juszczyk - O talentach, produktywnosci i intencjonalności w poszukiwaniu pracy

#48 - Dominik Juszczyk - O talentach, produktywnosci i intencjonalności w poszukiwaniu pracy