Effektive strategier: Mintzbergs og Hammers syv P'er for strategi

Effektive strategier: Mintzbergs og Hammers syv P'er for strategi