Białe słonie, piłka nożna i wielka wyrypa, czyli blaski i cienie sportu

Białe słonie, piłka nożna i wielka wyrypa, czyli blaski i cienie sportu