more. than training ep. 26 - Marek Kuś "W neurotreningu poznajemy jak działają systemy w ciele i nie przeciwstawiamy się im"

more. than training ep. 26 - Marek Kuś "W neurotreningu poznajemy jak działają systemy w ciele i nie przeciwstawiamy się im"