more. than training ep. 27 - Tomasz Hruświcki "Sporty wytrzymałościowe bardzo mocno kształtują charakter"

more. than training ep. 27 - Tomasz Hruświcki "Sporty wytrzymałościowe bardzo mocno kształtują charakter"