# 8 - Hvordan kan du som forældre få hjælp og rådgivning om skolens indsats for dit ordblinde barn?

# 8 - Hvordan kan du som forældre få hjælp og rådgivning om skolens indsats for dit ordblinde barn?