79: I Will Always Love You. Promises/ Czas future simple do składania obietnic

79: I Will Always Love You. Promises/ Czas future simple do składania obietnic