62: 8 Fun Potato Idioms. Vocabulary Booster / Idiomy ziemniaczane! Mega dawka słownictwa.

62: 8 Fun Potato Idioms. Vocabulary Booster / Idiomy ziemniaczane!  Mega dawka słownictwa.