#25 Jak uczyć się języka specjalistycznego - rozmowa.

#25 Jak uczyć się języka specjalistycznego - rozmowa.