Episode 2: Teoria Gier w Biznesie

Episode 2: Teoria Gier w Biznesie

2 0 2 years ago
Tworzenie jednego z podstawowych modeli Teorii Gier dla kategoryzacji targetu.

Author

Find us on Facebook